Sofia , Bulgaria
+359895588545
info@phoenixcoaching.eu

Гледна точка

НАШАТА ПЕРСПЕКТИВА

Коучингът е равностойно партньорство под формата на разговор между коуч и клиент. В рамките на което клиентът, в състояние на пробуждане чрез провокативни въпроси от мястото на подкрепа, достига до определена от него цел.

Според Международната коучинг федерация (ICF) коучингът е професионално партньорство между равни – квалифициран коуч и клиент (човек или екип), в процес, който предизвиква размисъл и вдъхновява клиента да използва личния си и професионален потенциал. Коучът подкрепя клиента да подобри своите резултати и качеството на личния и/или професионален живот.

Коучингът катализира напредъка на клиента, като дава по-голям фокус и осъзнатост на възможностите, което пък води до по-ефективни избори.

Коучингът е ориентиран към конкретни резултати. Работи в настоящето с поглед към бъдещето. Фокусира се върху това, как да сме възможно най-добри в това, което правим, че да сме с най-добри резултати. Един от най-ефективните инструментиза управление и постигане на организационни цели, базирани на максимализиране на потенциала на всеки човек.

 

Доверието и конфиденциалността са в основата на партньорството.

И още…

 

 

Коучинг процеса протича под формата на разговор.  Традиционно сесите са с продължителност 60 минути.

Продължителността на коучинг взаимодействието се определя от целите на клиента: краткосрочни или дългосрочни. Обикновено продължава от 3 до 6 месеца. Някои клиенти работят със своя коуч две и повече години.

Като цяло продължителността се опреля от: целите на клиента, от начините на работа, от времето и ресурса, които клиента може да отдели за коучинг взаимодействие.

 

Клиент: той е водещият в поцеса! Той определя фокуса на разговор, поставя целите, като за осъществяването им е необходимо той да е ангажиран и мотивиран . Той е този, който чертае стъпките, за осъществяване на целите, както и поемането на отговорността да ги осъществи в конкретен срок.

Коуч: Според ICF – Международната коучинг федерация, всички практикуващи коучове е задължително да спазват елементите и принципите, застъпени в Етичния кодекс на Федерацията,и да владеят и интегрират ефективно в практиката си 11-те основни коучинг компетенции.

Осигурява среда на пълно доверие и конфиденциалност. Създава пространство, в което клиента да се чувства в защитена и конфортна среда, че да остане със себе си. Слуша, присъства, наблюдава и отразява клиента. И най-важното – задава въпроси, чрез които въпроси, провокира размисъл и креативност у клиента. Коучът вярва, че клиента знае отговорите на своите си въпроси. Той не оценява клиента, както и не му дава готови решения. Коучът очаква клиента да е 100% отговорен за действията си, като постоятно му връща обратна връзка.

 

 

Статията „Общуване за бизнес съвършенство“, 8-9 бр./2018 на списание „Човешки ресурси“