Sofia , Bulgaria
+359895588545
info@phoenixcoaching.eu

корпоративни клиенти

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Успешните организации се отличават с това, че поставят хората  в сърцето на бизнеса и се фокусират върху личната и екипна ефективност в търсене на пътища за реализиране на своите бизнес решения.

Способността на компаниите да поддържат конкурентно предимство и да устояват във време на динамична промяна е посока към корпоративно съвършенство.

Когато нуждата от добри професионалисти е осезаема, пред съвременния работодател стои въпроса: „Как да развивам служителите си, за да дават те най-доброто от себе си, да поемат пълна отговорност за работата си,  да предприемат конкретни действия за постигане на желаните резултати, които да тласкат бизнеса напред?“

Фокусирайки енергията в точната посока, отключвайки пълния потенциал, чрез партньорство и подкрепа, ние ви помагаме за развитие и усъвършенстване на нови умения, за преоткриване на личен и професионелен потенциал.

 

За група, членовете на която са обединени от обща цел

 

За лица на ръководни позиции от високи и средни управленски нива 

За лидери на високи управленски нива

За компании и организации, които поставят хорат в сърцето на бизнеса

 

Учене чрез преживяване

 

 

Предоставяне на готови решения