Sofia , Bulgaria
+359895588545
info@phoenixcoaching.eu

Индивидуални клиенти

ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

Добре дошъл в света на коучинга!

В този процес нашите разговори ще те провокират към размисъл и творчество, ще те вдъхновяват да развиеш своя личен и професионален потенциал, за да усъвършенстваш своите способности и реализираш целите си. Този процес е свързан с дълбокото разбиране и самоосъзнаване на тези способности, което ще те подпомага да предприемаш действия и постигаш желаните резултати. Ще търсим заедно промяна за самия теб, базирана на правилните избори и вземане на решения за ускоряване на твоето лично и професионално развитие.

В самото начало бих искала да споделя, че по време на моята сертификационна програма по коучинг разбрах, че правя едно от най-важните неща в моя живот. Разбирането ми за истинската сила на коучинга е свързано с преживяване на вътрешна трансформация и откриване на един друг свят за себе си и за взаимоотношенията ми с хората. Усещането е същото, като да напуснеш напълно зоната си на комфорт и се устремиш да постигнеш много повече от това, което си направил досега. Не само за себе си, а и за хората около теб, докато ги подкрепяш да изкачват и те своите върхове и с гордост да посрещаш успехите им.

 В коучинг процеса…

Твоята роля ?

 

Моята роля?

Да вярваш в себе си и собствените си възможности;

Да проявяваш самоконтрол и самодисциплина;

Да си фокусиран върху себе си и своя успех;

Да си поставяш цели, които да постигаш;

Да си отговорен за постигане на целите и изпълнение на стъпките, които си набелязал, в определения срок;

Да предприемаш действия за постигането на резултати;

Да избягваш силни емоционални реакции;

Да използваш силните си страни и развиваш вътрешното си усещане на победител.

Да имам доверие в теб и вярвам в твоите възможности;

Да създам етична и конфиденциална среда и пазя поверителността на информацията, която бих получила;

 Да те слушам и разбирам;

Да те подкрепям, поддържам и насърчавам;

Да те провокирам към търсене на нови възможности и алтернативи за постигане на твоя успех;

Да поддържам фокуса върху поставените от теб цели и постигането на резултати.

Как протичат нашите сесии?

Работим заедно, имаме доверие и сме открити за:

Идентифициране на предизвикателствата, които стоят пред теб и какво искаш да промениш;

Разглеждане на обстоятелствата в момента – какво правиш/не правиш в тази област и как виждаш какво работи за теб и какво – не;

Изграждане визия за бъдещето. Поставяш си цел, с която си емоционално обвързан и ясно разбираш защо постигането и е важно за теб. Това ще е мощен мотиватор да постигаш резултати;

Съставяне план за действие и стъпките към изпълнение;

Идентифициране на бариерите и ограниченията по твоя път;

Определяне начини за преодоляването им и осъзнаване на собствените ти възможности и силни страни, които притежаваш, за да се изкачиш до своя връх. Как да ги използваш или развиеш и усъвършенстваш, за да постигаш все повече и повече;

 

Моето послание към теб:

В коучинг процеса е важно да искаш и търсиш промяната, да си отворен за нея и последователно да работиш, за да я постигнеш. Аз ще съм с теб, за да те подкрепям и поддържам, да вярвам в теб, да те провокирам и държа фокуса на работата върху поставената от теб цел. Можеш да споделяш и се доверяваш, да си сигурен, че работим в конфиденциална среда, в която аз пазя поверителността на информацията, която ми даваш. Резултатите зависят от теб, от твоето постоянство, отдаденост и енергия, от смелостта да се изправиш пред предизвикателства, които могат да те отведат в неподозирана от теб област.

                                                                                                                                                       В очакване,

                                                                                                                                                                                    Твоят бъдещ коуч

 
 
 
 
 
 е