Sofia , Bulgaria
+359895588545
info@phoenixcoaching.eu

Може ли Вашият бизнес да се задържи на „гребена на вълната“ в условия на извънредно положение

Може ли Вашият бизнес да се задържи на „гребена на вълната“ в условия на извънредно положение

h

В условия на извънредно положение, за каквото повечето от нас не са и предполагали, в период на глобална нестабилност, завладяла света от вирус с „корона“, едно е ясно – приближават сериозни промени. Всяка криза е заплаха за оцеляването на хората, обществото, бизнеса, компаниите.

Резултатът от промените може да бъде изключително неблагоприятен, но някои визионери в мениджмънта могат да открият и положителните дивиденти. Вие към коя група предпочитате да сте – към групата на мениджърите, чиито бизнес ще пострада или от онези, чиито бизнес ще е печеливш?

Кои са сега решенията за бизнеса?

Фокус върху финансовото оцеляване и прилагане на правни механизми в рамките на антикризисното управление, освобождаване на служители с цел намаляване на разходите, адаптация към изискванията на външната среда, бърза пренастройка на процеси, системи и хора, с които да се създаде нова сфера на дейност. Или просто задържане на „гребена на вълната“?…

Кризата е явна и може да продължи дълго, отклонявайки големи ресурси. А има и възможност да протече по-кратко и с по-малко загуби, ако мениджмънтът в компанията е „инвентаризирал“ наличните ресурси и е определил кои ресурси (финансови, човешки, производствени, технологични) да се променят или добавят за преодоляване на кризата.

Възможните четири типа бизнес ситуации:

Ситуация 1: Служителите в компанията не искат да работят при новите условия, но са осигурени с необходимите суровини, материали, техника.

Ситуация 2: Служителите в компанията не искат да работят при новите условия и не са достатъчно осигурени необходимите суровини, материали, техника.

Ситуация 3: Служителите в компанията искат да работят при новите условия, но не са достатъчно осигурени с необходимите суровини, материали, техника.

Ситуация 4: Служителите в компанията искат да работят при новите условия и са достатъчно осигурени с необходимите суровини, материали, техника.

В коя от изброените ситуации е твоята компания? И как се проявяваш ти като ръководител?

Ти като лидер как повишаваш мотивацията на екипа си?  (ситуация 1)

Как устояваш на манипулациите и как се справяш с осигуряването на всичко необходимо, така че работата да върви? (ситуация 2)

Как работиш ти по новия начин и какъв пример даваш на екипа си, как организираш работния процес и как в среда на промяна се адаптираш към стриктно извършване на служебните задължение? (ситуация 3)

Как показваш и използваш професионализма и лидерските си качества, така че да се възползваш от ситуацията, че бизнеса ти да върви напред? (ситуация 4)

Все въпроси, отговорите ти на които биха ти дали нови хоризонти!