Sofia , Bulgaria
+359895588545
info@phoenixcoaching.eu

Мотивацията…

Мотивацията…

Много от хората вярват, че най-добрия начин да мотивираме някой е чрез награда. В повечето случаи с финансов стимул.

Дали?

Според Даниъл Пинк, кн. „Мотивацията“ най-доброто представяне на всеки от нас, както и удовлетвореността, от свършеното е човешката нужда да насочваме собствения си живот, да учим и създаваме нови неща и да правим по-добра версия на самите себе си и на света, в който живеем.

Според автора трите елемента на истинската мотивация са:

„1. Самостоятелност ( в смисъл, желанието да ръководим сами живота си);

2. Майсторство ( в смисъл, желанието да ставаме все по-добри в нещото, което правим);

3. Цел (в смисъл, копнежът да правим онова, което правим, в служба на нещо по-голямо от самите нас)“.

Какво е твоето мнение по въпроса?

За да си отговориш по-лесно ти давам още въпроси:
От какво се мотивираш ти в работата си?
С колко самостоятелност разполагаш по отношение на работата си?
Какво е за теб „майсторство“ в работата ти?
Кое е онова, което ти дава енергия да станеш сутрин и което те тласка през целия ден?

Желаеш да разбереш повече за твоята мотивация или желаеш да си изясниш от какво се мотивира екипа ти?

Подхранваш се от външни или от вътрешни фактори?

За повече твоя яснота можеш да си направиш теста: https://www.danpink.com/assessments/survey/

При повече интерес по темата: „Мотивацията – изненадващата истина за това, което ни движи напред“, Д. Пинк