Социалната подкрепа… – имате ли я?

Социалната подкрепа тълкуваме като взаимодействие между двама и повече човека, която има за цел да подкрепи и промени дадена криза или страдание или да се опита да смекчи техните последствия за личността. Социалната подкрепа може да е действителна (получена подкрепа) или възприемана. Хората със социална подкрепа вярват, че са обичани и се грижат за тях,…
Read more