Мотивацията…

Много от хората вярват, че най-добрия начин да мотивираме някой е чрез награда. В повечето случаи с финансов стимул. Дали? Според Даниъл Пинк, кн. „Мотивацията“ най-доброто представяне на всеки от нас, както и удовлетвореността, от свършеното е човешката нужда да насочваме собствения си живот, да учим и създаваме нови неща и да правим по-добра версия…
Read more