Sofia , Bulgaria
+359895588545
info@phoenixcoaching.eu

Здравейте!
Аз съм Силвия Янева-Стоянова –  професионален коуч личностно и бизнес израстване.
Благодаря ви, че четете тези редове!
Феникс коучинг е компания, която помага на хората да постигнат личностно и бизнес израстване.
Като част от компанията аз вярвам, че всяка личност е отделна вселена, уникална със свои автентичност и стил. В този смисъл всеки клиент е от особена значимост и с всеки работим по различен начин, персонален и неповторим. Със знанията и уменията, които имамe аз и екипът на „Феникс коучинг“ подкрепяме хората и корпорациите по пътя към по-доброто им съществуване, по пътя им към съвършенство.
Как?
По уникален за всеки начин, чрез синергийния подход!
Помагаме на лидери на високи управленски позиции, на мениджъри, на екипи, на публични личности, на служители, на всеки, който желае да предприеме стъпка към по-добър личен и професионален живот. Подкрепяме клиентите си да преподредят приоритетите и целите си, така че да се чувстват удовлетворени от живота си, запазвайки баланса във всяко отношение.
Аз съм коуч личностно и бизнес израстване, сертифициран от INTUNITY coaches – Eкуинокс Партнърс и сертифициран GCDF кариерен консултант, а моите колеги – експерти в обученията и консултинга.
Според ICF – International Coach Federation (Международната коучинг федерация) всички практикуващи коучове е задължително да спазват елементите и принципите, застъпени в Етичния кодекс на Федерацията и да владеят и интегрират ефективно в коучинг практиката си единадесетте oсновни коучинг компетенции. Като сертифициран INTUNITY coach и като член на ICF в работата си стриктно спазвам Кодекса и 11-те основни коучинг компетенции, както и съм ангажирана с необходимостта от продължаващо и непрестанно развитие на професионалните ми умения.
Вие желаете да се придвижите напред към целите си? А защо не и към мечтите си?
Вие желаете да надградите и подобрите себе си или екипа си?
Вие желаете да сте удовлетворени от живота си?
Вие желаете бизнеса ви да се стреми към съвършенство?

Повод да се срещнем и да си поговорим!

УСЛУГИ

Ние предлагаме

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Успешните организации се отличават с това, че поставят хората в сърцето на бизнеса и се фокусират върху личната и екипна ефективност в търсене на пътища за реализиране на своите бизнес решения.

научи повече

ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ

Във време на динамична промяна все повече е наложително да влияете без формална власт, да познавате себе си, да притежавате увереност, яснота на целите и комуникационни умения, за да изразите себе си напълно.

научи повече

БЛОГ

Доколко виждаме видимото-невидимо?

В бъдеще хората, които знаят най-много няма да са най-успешните! По-успешни ще са онези, които успяват да постигат резултати чрез контактите си, които поддържат, хората които успяват да общуват на[…]

Read more

Времето е необратим ресурс! Кой кого управлява: ние него или то нас?

Динамиката на бизнеса изисква мениджърите да постигат много повече с по-малко: да управляват своя екип и по-голям обем от работа с по-малко ресурси. Времето в личен и в организационен аспект[…]

Read more

Социалната подкрепа… – имате ли я?

Социалната подкрепа тълкуваме като взаимодействие между двама и повече човека, която има за цел да подкрепи и промени дадена криза или страдание или да се опита да смекчи техните последствия[…]

Read more