Sofia , Bulgaria
+359895588545
info@phoenixcoaching.eu

ПРОГРАМИ

Програмата „Корпоративно съвършенство чрез личностно и екипно израстване“ – един от начините да отговорите на въпросите, касаещи вашия бизнес.

Да! Вашия бизнес… в чийто център са вашите служители – от най-ниското до най-високото ниво в структурата ви, хора с различни ценности, вярвания, и убеждения, с различни потребности, различна мотивация, хора с различен темперамент, с различен темп на работа, с различно социално положение и различни личностни характеристики.

Хората, музикантите във вашия оркестър!

За кого е предназначена?

Предназначена е за компании и организации, които поставят хората в сърцето на бизнеса си и работят за повишаване на личната и екипната ефективност в търсене на пътища за реализиране на своите бизнес решения.

Предназначена е за вас, за вашите екипи, за всеки отделен ваш служител като уникална и идентична личност!

Очаквани резултати?

Стимулира персонална отговорност;

Предоставя нови посоки за личносто и професионално израстване, за екипна ефективност, които тласкат бизнеса напред;

Повишава осъзнатостта;

Мотивира  планиране и предприемане на конкретни действия за постигане на конкретния резултат;

Провокира към градивна комуникация в общуването;

Как постигаме нашите – ваши резултати?

Като използваме синергия между тренинг и подкрепа, индивидуална и групова работа, обединяваме практика и теория!

По време на протичане на цялата програма се убеждаваме и си доказваме, че  1 + 1 е много повече от две.

Фокусирайки енергията в точната посока, отключвайки пълния потенциал, чрез партньорство и подкрепа ние помагаме на нашите участници да достигнат до иновативни решения, до развитие на усъвършенстване на нови умения и научавания. По време на работа даваме адекватна обратна връзка и проследяваме успеха на всеки от участниците, използвайки множество специфични техники и инструмент.