Sofia , Bulgaria
+359895588545
info@phoenixcoaching.eu

Еxecutive коучинг

Бизнесът е като жив организъм, който изисква постоянно внимание, редовна диагноза и ако е необходимо и навременно лечение. В този случай, управленсият екип на компанията може да се определи като централната нервна система на този организъм, неговият ключ „здраве“, от която зависи единството и целостта на всички останали елементи. Колкото по-ефективно е висшето ръководство, толкова по-висока е производителността на членовете на екипа на организацията.

„Да ръководиш е изкуството да направиш така, че някой друг да свърши нещо, което ти искаш да бъде свършено, защото той е поискал да го направи“ – Дуайт Айзънхауър

Executive коучинг може да обхване всички въпроси, свързани с бизнеса и живота на собствениците на организацията и топ мениджърите.

Представлява отлична възможност за обсъждане на важни въпроси за вас с независим събеседник, коуч, който може да ви подкрепи.

Коучът е огледалото, което ще ви позволи да видите вашите „слепи петна” и ситуациите, които трябва да бъдат разрешени, погледнати от различен ъгъл.

Коучът е този, който ще ви даде обективна обратна връзка.

Търсите…
–  баланс между професионалния и личния живот;
–  визия за бъдещото развитие на компанията;
– подкрепа за новоназначения главен изпълнителен директор;
– нови пътища за бизнеса и личния ви живот;
– добро физическо и емоционално здраве;
– заздравяване и разширяване на екипа.

С наша подкрепа може да стигнете до своите си намирания!

Как можем да работим в партьорство?

Първа опознавателна среща, по време на която изясняваме вашето търсене, желани резултати, осъществимост и възможност за съвместна работа.

Заедно определяме броя, формата, мястото и времето на срещите (сесиите) и други детайли.

Процесът е с продължителност от 6 до 8 на брой, 60 минутни работни коучинг сесии.  По време на тези сесии работим в среда на пълна конфиденциалност и доверие. Чрез използване на провокативни въпроси от мястото на подкрепа, вашият коуч ви води, следвайки ви във вашия път към постигане на вашите цели.

 

 

 

 „